Dobrodošli na naše web stranice!

Fluid Bed Dryer

  • Continuous horizontal vibrating fluid bed dryer

    Kontinuirana horizontalna vibrirajuća sušilica s fluidiziranim slojem

    Sušač s fluidiziranim slojem je mjesto gdje materijali ulaze u mašinu iz ulaza za punjenje. Pod dejstvom vibracije, materijali se bacaju duž horizontalnog fluidizovanog sloja i neprekidno se kreću napred. Vrući vazduh prolazi prema gore kroz fluidizovani sloj i razmenjuje toplotu sa mokrim materijalima. Nakon toga, vlažni zrak se ispušta izduvnim zrakom nakon što ga ciklonski separator uklanja prašine, a suhi materijali se ispuštaju iz ispusnog ulaza.

  • GFG vertical high efficient fluid bed dryer

    GFG vertikalna visokoefikasna sušilica s fluidiziranim slojem

    Sušač s fluidiziranim slojem je vrsta opreme za sušenje, također poznata kao fluidizirani sloj, koja se općenito sastoji od grijača, fluidiziranog sloja, ciklonskog separatora, vrećastog filtera, ventilatora za induciranje propuha i operacijskog stola. Ovisno o prirodi materijala, može se odabrati ciklonski separator ili vrećasti filter prema potrebi.